ازن در ضدعفونی اماکن عمومی و فضاهای سر بسته

ازن در ضدعفونی اماکن عمومی و فضاهای سر بسته

این دستگاه با تولید ازن و تزریق رادیکال o به فضا و محیط با سرعت بسیار بالا کلیه میکروب ارگانیزمهای بیماری زا از قبیل انواع ویروس ، باکتری و اسپورهاگ را از بین می برد .
زمان تاثیر کامل در فضا 15 دقیقه و سطح 30 دقیقه می باشد، ماده بازماند واکنش اکسیژن خالص می باشد. با تزریق گاز ازن میتوان از انتشار بیماری های ویروسی و باکتریایی بخوبی جلوگیری نمود و مکان امنی را برای افراد فراهم نمود.
 

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.