ازن در تصفیه آب آشامیدنی

ازن در تصفیه آب آشامیدنی

آب آشامیدنی برای مصارف انسانی و دامپروری بسیار حائز اهمیت میباشد وجود ویروس و باکتری های بیماری زا بسیار خطرناک بوده و برای انسان مشکل ساز و برای تولید در دامپروری بسیار مهم میباشدو موجب کاهش تولید و ضرر و زیان فراوان میشود.

در نمودار فوق آب استحصال شده از چاه توسط دو دستگاه ازن ژنراتور بصورت خطی مورد تزریق گاز ازن قرار  گرفته که پس از میکروب کشی و از بین  رفتن ویروسها و اکسید آهن محلول وارد فیلترهای اف آر پی  میشود تا  بقایای نابود شده میکروارگانیزمهای بیماری زا از آب مصرفی جدا شود .  در مرحله بعدی آب وارد هوزینگهای جامبو با فیلترهای پ پ میشود تا ذرات باقی مانده میکرونی هم از آب جدا شده و آماده مصرف شود.

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.