ازن در سردخانه های میوه و تره بار

ازن در سردخانه های میوه و تره بار

در سردخانه های میوه و تره بارمهمترین هدف بالا بردن ماندگاری محصول در فصلهای فراوانی میوه و عرضه آن در فصول کمبود آن میوه در در بازارمصرف بالا میباشد.

 با تزریق گازازن این هدف ما با راندمان بالاتر و کیفیت بسیار بهتری به تحقق می پیوندد.

تزریق گازازن درسیستم سیرکولاسیون سردخانه با ازن بین بردن اسپورهاگ باعث میشود ماندگاری محصول بالا رفته و اثری از کپک و قارچ روی آن نباشد و چنانچه محصول ازقبل آلوده بوده باشد سرعت فاسد شدن وکپک زدن را به مقدارچشمگیری کاهش دهد .

 

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.